Sumpah jawatan Presiden Amerika Syarikat

Sumpah jawatan Presiden Amerika Syarikat ialah sebuah sumpah atau janji yang diberikan oleh Ketua Hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat kepada Presiden Amerika Syarikat.

Ketua Hakim, John Roberts mengetuai sumpah jawatan kepada Donald Trump pada 20 Januari 2017

Sumpah jawatan ini berdasarkan Perlembagaan Amerika Syarikat. Sumpah diberikan sebelum Presiden memulakan tempoh jawatannya. Berikut ialah teks sumpah yang diucapkan mereka:

Bahasa Inggeris:

"I (full name of the president) do solemnly swear that I will faith faithfully execute the Office of the President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Bahasa Melayu:

"Saya (nama penuh presiden) bersumpah dengan khidmat bahawa saya dengan setia akan melaksanakan jawatan Presiden Amerika Syarikat dan dengan segala kesanggupan yang ada pada saya akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan Perlembagaan Amerika Syarikat."

Lihat juga

sunting