Sunan Abu Daud ataupun Sunan Abi Daawud (Arab: سنن أبي داود), humpunan Hadis oleh Abu Daud, ialah satu daripada enam kitab Hadis yang dikenali sebagai Al-Kutub al-Sittah.

Pemerian

sunting

Imam Abu Daud menghimpun 500,000 hadis, tetapi hanya memuatkan sebanyak 4,800 hadis ke dalam himpunan hadisnya. Himpunan hadis ini dianggap kitab hadis yang keempat 'kekuatannya' dalam Al-Kutub. Abu Daud mengambil masa hampir 20 tahun bagi menghasilkan kitab hadisnya; beliau membuat beberapa siri perjalanan bagi berjumpa periwayat hadis yang terulung pada zamannya dan mengumpulkan hadis yang paling tulen yang diriwayatkan kepada periwayat-periwayat yang ditemuinya. Memandangkan Abu Daud mengumpulkan hadis yang belum dihumpunkan demikian rupa, Sunannya diterima sebagai karya piawai oleh sarjana Islam.[1].

Antara syarahan terbaik untuk Sunan Abu Daud. ditulis oleh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri bertajuk Bazlul Majhud (18-volume).


Rujukan

sunting

Pautan luar

sunting