Untuk makna lain, bersunat, lihat Khatan.


Sunat adalah salah satu daripada hukum Islam. Sunat dapat merujuk pada status hukum (syariat) sebuah aktiviti dalam Islam yang dianjurkan sehingga pelakunya mendapatkan kebaikan (pahala), namun bila ditinggalkan rugilah seseorang Muslim itu.