Sungai Batu Lima terletak di Sandakan, Sabah, Malaysia.