Sungai Benut terletak di negeri Johor, Malaysia. Sungai Benut merupakan sebuah kawasan parlimen.