Sungai Kesang ialah sebatang sungai di sempadan negeri Melaka dan Johor. Sungai ini menjadi garis sempadan antara negeri Johor dengan Melaka bersama dengan Sungai Chohong.

Sungai Kesang
Negara-negara lembanganJohor, Malaysia