Sungai Shibeli merupakan salah satu dari tiga sungai utama di Somalia. Sungai Nagal mengalir di bahagian tengah Samolia.

Sungai penting lain di Samolia adalah sungai Nagal di utara, sungai Shibeli di tengah-tengah dan sungai Giuba di selatan. Kawasan yang dilalui oleh aliran sungainya selalu subur kerana sungai ini membawa bekalan air setiap tahun.