Sungai Sibuga

Sungai Sibuga terletak di Sandakan, Sabah, Malaysia. Akibat pembangunan, air sungai ini tidak selamat untuk diminum. Sebahagian besar sungai Sibuga telah disimen.