Surah Quran

nama bab dalam al-Quran

Surah (سورة)- ūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an". Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri. Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114; yang mana nama-nama dan had-d bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dari Allah (اللّٰه) dan diajar oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama.

Pengkelasan Surah sunting

Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu tempat penurunan dan panjang. Bagi tempat penurunan, surah dikelaskan kepada dua iaitu

 • yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah
 • yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah.

Bagi kepanjangan pula, surah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:

Senarai Surah sunting

Senarai 114 Surah adalah:

1. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) سورة الفاتحة
2. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) سورة البقرة
3. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) سورة آل عمران
4. Surah An-Nisaa' (Wanita) سورة النساء
5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) سورة المائدة
6. Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan) سورة الأنعام
7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) سورة الأعراف
8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) سورة الأنفال
9. Surah At-Taubah (Taubat) سورة التوبة
10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.) سورة يونس
11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.) سورة هود
12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) سورة يوسف
13. Surah Ar-Ra’d (Guruh) سورة الرعد
14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.) سورة إبراهيم
15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) سورة الحجر
16. Surah An-Nahl (Lebah) سورة النحل
17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) سورة الإسراء
18. Surah Al-Kahfi (Gua) سورة الكهف
19. Surah Maryam (Siti Maryam) سورة مريم
20. Surah Taahaa سورة طه
21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) سورة الأنبياء
22. Surah Al-Hajj (Haji) سورة الحج
23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) سورة المؤمنون
24. Surah An-Nuur (Cahaya)سورة النّور
25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) سورة الفرقان
26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) سورة الشعراء
27. Surah An-Naml (Semut) سورة النّمل
28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) سورة القصص
29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) سورة العنكبوت
30. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) سورة الرّوم
31. Surah Luqman (Luqman) سورة لقمان
32. Surah As-Sajdah (Sujud) سورة السجدة
33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) سورة الأحزاب
34. Surah Saba’ (Kaum Saba’) سورة سبأ
35. Surah Faatir (Pencipta) سورة فاطر
36. Surah Yaasin سورة يس
37. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur) سورة الصافات
38. Surah Saad سورة ص
39. Surah Az-Zumar (Rombongan) سورة الزمر
40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) سورة المؤمن
41. Surah Fussilat (Dijelaskan) سورة فصّلت
42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) سورة الشورى
43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) سورة الزخرف
44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap) سورة الدّخان
45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) سورة الجاثية
46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) سورة الأحقاف
47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s.a.w.) سورة محمد
48. Surah Al-Fath (Kemenangan) سورة الفتح
49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) سورة الحجرات
50. Surah Qaf سورة ق
51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) سورة الذاريات
52. Surah At-Tur (Gunung) سورة الطور
53. Surah An-Najm (Bintang) سورة النجم
54. Surah Al-Qamar (Bulan) سورة القمر
55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) سورة الرحمن
56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) سورة الواقعة
57. Surah Al-Hadid (Besi) سورة الحديد
58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) سورة المجادلة
59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) سورة الحشر
60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) سورة الممتحنة
61. Surah As-Saff (Barisan) سورة الصف
62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) سورة الجمعة
63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) سورة المنافقون
64. Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) سورة التغابن
65. Surah At-Talaq (Cerai) سورة الطلاق
66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) سورة التحريم
67. Surah Al-Mulk (Kerajaan) سورة الملك
68. Surah Al-Qalam (Pen) سورة القلم
69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar) سورة الحاقة
70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) سورة المعارج
71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) سورة نوح
72. Surah Al-Jin (Jin) سورة الجن
73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) سورة المزّمّل
74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)سورة المدّثر
75. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan) سورة القيامة
76. Surah Al-Insaan (Manusia) سورة الإنسان
77. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus) سورة المرسلات
78. Surah An-Naba’ (Berita Besar) سورة النبأ
79. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) سورة النازعات
80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) سورة عبس
81. Surah At-Takwiir (Menggulung) سورة التكوير
82. Surah Al-Infitar (Pecah Belah) سورة الإنفطار
83. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) سورة المطفّفين
84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) سورة الإنشقاق
85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) سورة البروج
86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) سورة الطارق
87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) سورة الأعلى
88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) سورة الغاشية
89. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) سورة الفجر
90. Surah Al-Balad (Negeri) سورة البلد
91. Surah Asy-Syams (Matahari) سورة الشمس
92. Surah Al-Lail (Malam) سورة الليل
93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang) سورة الضحى
94. Surah Al-Insyirah/Al-Syarh (Kelapangan) سورة الشرح
95. Surah At-Tin (Buah Ara) سورة التين
96. Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) سورة العلق
97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) سورة القدر
98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) سورة البينة
99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) سورة الزلزلة
100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) سورة العاديات
101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) سورة القارعة
102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) سورة التكاثر
103. Surah Al-‘Asr (Waktu) سورة العصر
104. Surah Al-Humazah (Pengumpat) سورة الهمزة
105. Surah Al-Fiil (Gajah) سورة الفيل
106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) سورة قريش
107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) سورة الماعون
108. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) سورة الكوثر
109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) سورة الكافرون
110. Surah An-Nasr (Pertolongan) سورة النصر
111. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) سورة المسد
112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) سورة الإخلاص
113. Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) سورة الفلق
114. Surah An-Nas (Manusia) سورة النّاس

Surah Bermula Dengan Huruf sunting

Ada 5 jenis Huruf Ringkas atau dipanggil Huruf Muqataat yang terdapat didalam Al-Quran iaitu :

1.Satu Huruf sunting

 • Huruf Sod - iaitu permulaan Surah Sod ( 38:1)
 • Huruf Nun - iaitu permulaan Surah Al-Qalam ( 68:1 )
 • Huruf Qaf - permulaan Surah Qaf ( 50:1 )

2.Dua Huruf sunting

 • Huruf Tho Ha - iaitu permulaan Surah Tho Ha ( 20:1 )
 • Huruf Tho Sin - iaitu permulaan Surah An-Naml ( 27:1 )
 • Huruf Ya Sin - iaitu permulaan Surah Yasin ( 36:1 )
 • Huruf Ha Mim
 • a. permulaan Surah Ghafir ( 40:1)
 • b. permulaan Surah Fussilat ( 41:1)
 • c. permulaan Surah Al-Syura ( 42:1)
 • d. permulaan Surah Al-Zukhruf ( 43:1)
 • e. permulaan Surah Ad-Dukhan ( 44:1)
 • f. permulaan Surah Al-Jathiyah ( 45:1 )
 • g. permulaan Surah Al-Ahqaf ( 46:1 )

3.Tiga Huruf sunting

 • Huruf Alif Lam Mim
 • a. permulaan Surah Al-Baqarah ( 2:1)
 • b. permulaan Surah Ali Imran ( 3:1)
 • c. permulaan Surah Al-'Ankabut ( 29:1)
 • d. permulaan Surah Al-Rom ( 30:1)
 • e. permulaan Surah Luqman ( 31:1)
 • f. permulaan Surah Al-Sajdah ( 32:1 )
 • Huruf Alif Lam Ro
 • a. permulaan Surah Yunus ( 10:1)
 • b. permulaan Surah Hud ( 11:1)
 • c. permulaan Surah Yusuf ( 12:1)
 • d. permulaan Surah Ibrahim ( 14:1)
 • e. permulaan Surah Al-Hijr ( 15:1)
 • Huruf Tho Sin Mim
 • a. permulaan Surah Asy-Syu'ara' ( 26:1)
 • b. permulaan Surah Al-Qasas ( 28:1)
 • 'Huruf 'Ain Sin Qaf' - iaitu permulaan Surah Asy-Syura ( 42:2)

4.Empat Huruf sunting

 • Huruf Alif Lam Mim Sod - iaitu permulaan Surah Al-A’raf ( 7:1 )
 • Huruf Alif Lam Mim Ro - iaitu permulaan Surah Ar-Ra'd ( 13:1 )

5.Lima Huruf sunting

 • Huruf Kaf Ha Ya ‘Ain Sod - iaitu permulaan Surah Maryam ( 19:1 )