Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia

Surat Paulus kepada Jemaat Galatia (singkatan Gal.)adalah salah satu buku Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristian . [1] Buku ini sebenarnya dalam bentuk surat yang ditulis oleh rasul Paulus kepada gereja di kota Galatia (sekarang di wilayah Turki ). [1] Nama buku ini berasal dari nama tempat yang dimaksudkan. [1] Orang Galatia adalah kaum dari suku Celtic yang pada masa itu tinggal di Asia Minor . [1]

Selepas injil Yesus mula dikhotbahkan dan diterima di kalangan orang bukan Yahudi, persoalan timbul sama ada untuk menjadi seorang Kristian sejati perlu mematuhi undang-undang agama Yahudi. [1] Paulus menegaskan bahawa ini tidak perlu -- sebenarnya satu-satunya asas yang baik untuk kehidupan Kristian ialah percaya kepada Kristus. [1] Dengan kepercayaan itu, hubungan manusia dengan Allah akan kembali baik. [1] Tetapi mereka yang menentang Paulus telah datang ke gereja-gereja Galatia, sebuah wilayah di Anatolia Tengah di Asia Kecil. [1] Mereka berhujah bahawa untuk berdamai dengan Tuhan, seseorang itu perlu mematuhi undang-undang agama Yahudi. [1]

kandungan

sunting

Garis besar surat Paulus kepada jemaat Galatia: [2] [3]

  • Pengenalan 1:1-10
  • Hak Paulus sebagai seorang rasul 1:11--2:21
  • Injil Kerahiman Tuhan 3:1--4:31
  • Kebebasan dan kewajipan Kristian 5:1--6:10
  • Penutup 6:11-18
  1. ^ a b c d e f g h i J. J. W. Gunning.1975.Tafsiran Alkitab: Surat Galatia.Jakarta.Gunung Mulia.17-64.
  2. ^ E.P. Sanders, Paulus. Eine Einführung, Reclam, Stuttgart: Reclam, 1995.
  3. ^ Berdasarkan Pengantar Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 2002.