Surat Paulus kepada Titus

Surat Paulus kepada Titus (Singkatanya Tit.)adalah salah satu surat Paulus yang terdapat dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristian . [1] Bersama-sama dengan surat-surat Timotius, ia dikategorikan sebagai Surat-surat Pastoral. [2] Dikategorikan sebagai surat pastoral kerana surat ini ditujukan kepada Titus dan Timothy yang menjalankan tugas sebagai pastor. [2] Secara garis besar, surat ini mengandungi petunjuk untuk menjalani kehidupan serta mengatasi bidaah. [3] Titus sendiri adalah rakan sekerja Paul dalam kerjanya. [1]

Muka surat pertama surat kepada Titus

StrukturSunting

  • Pembukaan surat (1:1-4)

Bahagian ini mengandungi nota tentang siapa pengarang surat ini dan kepada siapa surat ini ditujukan. [4] Selain itu, penulis surat tersebut turut menyampaikan salam. [4]

  • Syarat untuk penatua (1:5-16)

Petikan ini menerangkan cara menjadi seorang guru dan pemimpin yang baik. [4] Selain itu, teringat juga kepada guru-guru palsu yang muncul ketika itu. [4]

  • Nasihat untuk kehidupan sidang (2:1-15)

Dalam bab kedua ini, Paulus cuba memberikan nasihat untuk penyucian kehidupan sidang. [3] Nasihat yang diberikan oleh Paulus berkenaan dengan cara hidup dan moral ahli-ahli gereja. [4]

  • Panggilan Kristian (3:1-11)

Selepas membincangkan nasihat untuk ahli dalaman sidang, dalam bahagian ini Paulus membincangkan panggilan orang Kristian kepada kerajaan dan masyarakat. [3]

  • Petunjuk akhir dan salam penutup (3:12-15)

Paulus mengakhiri suratnya kepada Titus dengan menekankan semula apa yang dikatakan sebelum ini. [4] Selepas itu Paulus memberi salam kepada Titus dan yang lain. [4]

RujukanSunting

  1. ^ a b (Indonesia) John Drane. 2005, "Memahami Perjanjian Baru". Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 394.
  2. ^ a b Samuel Benyamin Hakh. 2010, "Perjanjian Baru: Sejarah, Pengantar dan Pokok-pokok Teologisnya". Bandung: Bina Media Informasi. hlm. 242-246.
  3. ^ a b c R. Budiman. 2008, "Tafsiran Alkitab Surat-surat Pastoral I&II Timotius Dan Titus". Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 125.
  4. ^ a b c d e f g Dianne Bergant. 2002, Tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Yogyakarta: Kanisius, 405.