Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Tesalonika

Surat Pertama Paulus kepada Jemaat Tesalonika (singkatan 1 Tel.)adalah salah satu buku yang sebenarnya merupakan surat ( yang pertama daripada dua surat ) kepada gereja di Tesalonika yang terkandung dalam bahagian Perjanjian Baru Alkitab Kristian . [1] [2] [3] Surat ini (serta surat kedua kepada gereja yang sama) telah ditulis oleh Paul . [1] [2] [3] Kota Tesalonika, yang namanya popular digunakan untuk merujuk kepada surat ini, adalah ibu kota Macedonia, sebuah wilayah empayar Rom . [1] [2] [3] Paul adalah pengasas Gereja di Tesalonika, terutamanya selepas dia meninggalkan Filipi . [1] [2] [3]

Halaman pertama epistol dalam Minuscule 699 bertajuk θεσσαλονικεις, "untuk gereja di Tesalonika."

Selepas beberapa lama, orang Yahudi menjadi cemburu terhadap Paulus dan mula menentang percubaan Paulus untuk memberitakan agama Kristian kepada orang bukan Yahudi. [1] [2] Mereka marah kerana orang bukan Yahudi menunjukkan minat terhadap agama Yahudi. [1] [2] Oleh itu, Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika, dan dia pergi ke Berea . [1] [2] Setibanya di Korintus, dia menerima surat daripada Timothy, dan rakan-rakannya yang lain, tentang keadaan gereja di Tesalonika. [1] [2]

kandungan sunting

Berikut adalah garis besar isi Tesalonika Pertama: [4]

 • Salam (1:1)
 • Doa Kesyukuran (1:2-3)
 • Kenangan Tesalonika (1:4-2:16)
  • Jawapan kepada Jemaat Tesalonika (1:4-10)
  • Pengajaran Injil di Tesalonika (2:1-16)
   • Motif Pengkhotbah (2:1-6)
   • Upah Pengkhotbah (2:7-9)
   • Kelakuan Pengkhotbah (2:10-12)
   • Perutusan Pengkhotbah (2:13)
   • Penganiayaan (2:14-16)
 • Hubungan Paulus dengan Jemaat Tesalonika (2:17-3:13)
  • Keinginan Paulus untuk Kembali (2:17-18)
  • Paulus Bersukacita (2:19-20)
  • Misi Timotius (3:1-5)
  • Laporan Timotius (3:6-8)
  • Kepuasan Paulus (3:9-10)
  • Doa Paulus (3:11-13)
 • Nasihat Kehidupan Kristian (4:1-12)
  • Umum (4:1-2)
  • Kesucian Seksual (4:3-8)
  • Kasih Persaudaraan (4:9-10)
  • Upah Hidup Seseorang (4:11-12)
 • Masalah yang berkaitan dengan Parousia (4:13-5:11)
  • Orang Percaya Yang Meninggal Dunia Sebelum Parousia (4:13-18)
  • Parousia (5:1-3)
  • Masa Depan (5:4-11)
 • Nasihat Umum (5:12-22)
 • Penutup

Rujukan sunting

 1. ^ a b c d e f g h Arnnold E. Airhart.1969.Beacon Bible Commentary, Vol. IX.USA.Beacon Hill Press.433-438.
 2. ^ a b c d e f g h F. F. Bruce.1982.Word Biblical Commentary: 1&2 Thessalonians.USA.WORD BOOKS, PUBLISHER.xix-xxvii.
 3. ^ a b c d W. R. F. Brown.2007.Kamus Alkitab.Jakarta.Gunung Mulia.447-448.
 4. ^ Leon Morris.1984.Tyndale New Tetament Commentaries: 1 and 2 Tessalonians.England.Inter-Varsity Press.20-24.

Pautan luar sunting