Surat Paulus yang Pertama kepada Timotius

Surat Pertama Paulus kepada Timotius (singkatan 2 Tim.)adalah salah satu buku dalam bahagian Perjanjian Baru dari Alkitab Kristian . [1] [2] Timothy adalah seorang Kristian muda di Asia Minor, yang pernah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam kerja Paulus. Bapa Timothy adalah orang Yunani dan ibunya Yahudi .

kandungan sunting

Rujukan sunting

  1. ^ Arnold E. Airhart.1969. "Beacon Bible Commentary", Vol. IX. USA. Beacon Hill Press. 433-438.
  2. ^ W. R. F. Brown. 2007. "Kamus Alkitab". Jakarta. Gunung Mulia. 447-448.