Surat Petrus yang Pertama

 

Risalah tersebut mengandungi penghujung 1 Petrus dan permulaan 2 Petrus pada Papirus 72, bertarikh sekitar abad ke-3/4 Masihi.

Surat Petrus yang Pertama adalah salah satu surat yang terdapat dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristian . [1] Penulisnya ialah Simon Petrus, rasul Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan di awal surat itu. [1] Surat ini ditujukan kepada orang Kristian yang tersebar di seluruh bahagian utara Asia Kecil . Mereka dipanggil "umat pilihan Tuhan". [2] [3]

Kandungan

sunting
  • Pengenalan 1:1-2
  • Nasihat untuk mengingati bahawa Tuhan menyelamatkan manusia 1:3-12
  • Nasihat untuk menjalani kehidupan yang istimewa bagi Tuhan 1:13--2:10
  • Kewajipan orang Kristian pada masa penderitaan 2:11--4:19
  • Kerendahan hati dan khidmat Kristian 5:1-11
  • Penutup 5:12-14

Rujukan

sunting
  1. ^ a b Samuel Benyamin Hakh. 2010, Perjanjian Baru: Sejarah, Pengantar dan Pokok-pokok Teologisnya. Bandung: Bina Media Informasi. hlm. 327-332.
  2. ^ Willi Marxsen. Introduction to the New Testament. Pengantar Perjanjian Baru: pendekatan kristis terhadap masalah-masalahnya. Jakarta:Gunung Mulia. 2008. ISBN:9789794159219.
  3. ^ John Drane. Introducing the New Testament. Memahami Perjanjian Baru: Pengantar historis-teologis. Jakarta:Gunung Mulia. 2005. ISBN:9794159050.