Surat kepada Orang Ibrani

Surat kepada orang Ibrani adalah salah satu buku Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristian dan merupakan tulisan teologi dari zaman awal Kekristianan yang disusun menurut peraturan bahasa Yunani yang baik . [1] Kristologi yang dibentangkan di dalamnya adalah kristologi yang kompleks. [1] Sebagai surat, buku ini tidak mempunyai ucapan seperti surat-surat yang dihantar ketika itu. [2] Buku ini lebih seperti khutbah yang mengandungi huraian teologi yang kompleks dan penuh teka-teki. [2] Di dalamnya, bukan sahaja dijelaskan tentang keistimewaan Yesus sebelum tradisi Yahudi, tetapi juga dalam konteks falsafah platonik. [3]

Ibrani 1 :7-12 pada Papirus 114, bertarikh sekitar 250 AD.

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

  1. ^ a b Bambang Subandrijo. 2010. Menyingkap Pesan-pesan Perjanjian Baru 2. Bandung: Bina Media Informasi. 15.
  2. ^ a b Dianne Bergant & Robert J. Karris (eds). 2002. Tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Yogyakarta: Kanisius. 413.
  3. ^ S. Wismoady Wahono. 2004. Di Sini Kutemukan. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 470.