Suwiryo juga dikenali sebagai Datuk Bandar Jakarta pertama untuk tempoh masa jawatannya dari 1945-1951. Suwiryo telah dilahirkan di Wonogiri, Jawa Tengah pada tahun 1903. Ia menjawat jawatan sebagai Datuk Bandar dalam masa pergolakan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga ia pernah ditangkap Belanda. Dalam masa kepemimpinannya, Suwiryo yang berlangsung pada tahun 1945-1947 beliau telah ditangkap Belanda. Setelah bebas dari tahanan Belanda, kemudian beliau melanjutkan pemerintahannya semula bermula dari tahun 1950-1951.

Didahului oleh:
-
Datuk Bandar Jakarta
19451951
Digantikan oleh:
Sudiro