Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

(Dilencongkan dari Syeh Ahmad Khatib)

Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabauwi adalah ulama besar asal Tanah Besar Minang yang pernah menjadi imam, khatib, dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus mufti Mazhab Syafie pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia mempunyai peranan penting di Makkah al Mukarramah dan di sana menjadi guru para ulama Nusantara.

RiwayatSunting

Nama lengkapnya adalah 'Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi', lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada hari Isnin 6 Dzulhijjah 1276 H (1860 Masihi) dan meninggal dunia di Makkah hari Isnin 8 Jumadil Awal 1334 H (1916 M). Awal berada di Makkah, beliau berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Sayyid Bakri Syatha, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makkiy. Banyak sekali murid Syeikh Khatib yang diajarkan fiqh Syafi'i. Kelak di kemudian hari mereka menjadi ulama-ulama besar di Indonesia, seperti Abdul Karim Amrullah ayah dari Buya Hamka; Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Syeikh Muhammad Jamil, Syeikh Abbas Qadhi, Syeikh Abbas Abdullah, Syeikh Khatib Ali, Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Mustafa Husein, dan Syeikh Hasan Maksum. Tak ketinggalan pula K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan, dua ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Syeikh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-20. Ia juga dikenali sebagai ulama yang sangat mengambil berat terhadap pencerdasan umat. Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuan yang menguasai ilmu fiqih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur.

Gagasan-gagasanSunting

Perhatiannya terhadap undang-undang waris juga sangat tinggi. Kepakarannya dalam mawarith (hukum waris) telah membawa pembaharuan adat Minang yang simpang dengan Islam. Martin van Bruinessen mengatakan, kerana sikap reformis inilah akhirnya "al-Minangkabawi" semakin terkenal. Salah satu teguran sinis Syeikh Ahmad Khatib yang cukup keras termaktub di dalam kitab "Irsyadul hajara fi Raddhi 'alan Nashara". Dalaman kitab ini, ia menolak ajaran trinitas Kristian yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu.

Selain masalah teologi, dia juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini, ilmu falak untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal, perjalanan matahari dan jangkaan wahtu solat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang tsabitah dan sayyarah, galaksi dan lain-lain.

Syeikh Ahmad Khatib juga pakar dalam geometri dan tringonometri yang berfungsi untuk meramal dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui putaran bumi dan membuat kompas yang berguna apabila berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudat al-Hussab dan Alam al-Hussab

KaryaSunting

Semasa hidupnya, ia menulis 49 buku tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Publikasinya tersebar hingga ke wilayah Suriah, Turki, dan Mesir.

Beberapa karyanya tertulis dalam Bahasa Arab dan Melayu, salah satunya adalah al-Jauhar al-Naqiyah fi al-A'mali al-Jaibiyah. Kitab tentang ilmu Miqat ini diselesaikan pada hari Isnin 28 Dzulhijjah 1303 H.

Karya lain adalah Hasyiyatun Nafahat ala Syarh al-Waraqat. Syeikh Ahmad Khatib menyelesaikan penulisan kitab ini pada hari Khamis, 20 Ramadhan 1306 H, isinya tentang usul fiqh. Karyanya yang membahas ilmu matematika dan al-Jabar adalah Raudhatul Hussab fi A'mali Ilmil Hisab yang selesai ditulis pada hari Ahad 19 Dzulqaedah 1307 H di Makkah. Kitab-kitab lain adalah Al-Da'il Masmu'fi al-Raddi ala man Yurist al-Ikhwah wa Aulad al-Akhawat ma'a Wujud al-Ushl wa al-Manhaj al-Masyru, Dhau al-Siraj dan Shulh al-Jama'atain bi Jawazi Ta'addud al-Jum'atain.

Bacaan RujukanSunting

  • Majalah Sabili No. 13 tahun XVI 15 Januari 2009, Special Edition.