Ta'lab ialah dewa yang disembah di selatan Semenanjung Arab sewaktu zaman pra-Islam, khususnya di Saba' (Sheba). Ta'lab adalah dewa bulan. Ahli tiliknya dirujuk untuk mendapatkan nasihat.