Tahun fiskal (atau tahun kewangan; kadang-kala juga dikenali sebagai tahun belanjawan) merupakan suatu tempoh yang digunakan bagi menghitung penyata kewangan tahunan dalam bidang perniagaan dan organisasi yang lain. Dalam banyak bidang kuasa, undang-undang kawal selia berhubung dengan perakaunan dan pencukaian memerlukan laporan tersebut sekali dalam dua belas bulan dan tidak menetapkan tempoh berdasarkan tahun kalendar (1 Januari hingga 31 Disember). Tahun fiskal berbeza dalam sektor perniagaan dan negara. Ia juga boleh merujuk kepada tahun yang digunakan untuk pelaporan cukai pendapatan.

Beberapa syarikat memilih untuk mengakhiri tahun fiskal masing-masing pada hari yang sama dalam seminggu dimana hari itu menjadi hari terhampir dengan tarikh tertentu (contohnya, hari Jumaat terdekat hingga 31 Disember). Di dengan sistem tersebut, sesetengah tahun fiskal akan mempunyai 52 minggu atau 53 minggu setahun.

Lihat juga

sunting