Tamadun Minos merupakan tamadun Zaman Gangsa yang muncul di kepulauan Kriti dan berkembang sekitar abad ke-27th BC sehingga abad ke-15 BC.[1] Ia dijumpai pada permulaan abad ke-20 melalui usaha pakar arkeologi British Arthur Evans. Will Durant merujuk kepadanya sebagai "hubungan pertama dalam rantaian Europah."[2] Penduduk awal Kriti menetap seawal 128,000 BC, semasa Pertengahan zaman Paleolithik.[3][4] Bagaimanapun, hanya sehingga 5,000 BC tanda pertanian maju muncul.

Sisa-sisa peradaban Minos.
Peta Minos Kriti

Peradaban Minos terkenal dengan perdagangan lautnya dan kota-kotanya yang teratur. Orang-orang Minos memiliki sistem pertanian yang mengutamakan zaitun dan anggur. Agama mereka lebih banyak memuja dewi. Peradaban Minos digantikan oleh Tamadun Mikenai.

Gambaran keseluruhan sunting

Tidak diketahui panggilan sebenar golongan dalam tamadun ini pada diri mereka sendiri - istilah "Minos" mula-mula digunakan merujuk mitos "raja" Minos oleh Arthur Evans (kata asal yang digunakan: Minoan civilization).[5] Minos dikaitkan dalam mitos Yunani dengan labirin, yang dikenal pasti oleh Evans sebagai tapak di Knossos. Ia kadang kala dikemukakan bahawa tempat Mesir Kuno dengan nama "Keftiu" (*Káftiu kftiw) dan "Kaftor" Semitik atau "Caphtor" dan "Kaptara" dalam arkib Mari, Syria merujuk kepada pulau Kriti; "Sebaliknya sesetengah fakta diakui mengenai Caphtor/Keftiu hanya boleh dikaitkan dengan sukar dengan Kriti," menurut John Strange.[6] Dalam Odyssey, dikarang berabad selepas kemusnahan tamadun Minos, Homer menggelar penduduk asli Kriti bahasa Eteocretan ("Cretans sebenar"); ini mungkin merupakan keturunan dari Minoans.

Istana Minos (anaktora) adalah jenis bangunan paling banyak diketahui yang telah dibongkar di pulau tersebut. Ia merupakan bangunan penting yang berfungsi bagi tujuan pentadbiran sebagaimana terbukti dengan sejumlah besar arkib yang didedahkan oleh ahli arkeologi. Setiap istana yang dibongkar sehingga kini memiliki ciri-ciri unik, tetapi mereka turut berkongsi ciri-ciri yang membezakan mereka dengan struktur yang lain. Istana ini sering kali bertingkat, dengan tangga dalam dan luar, telaga cahaya, tiang yang besar, bilik simpanan dan halaman.

Ia kelihatan bahawa bangsa Minos bukanlah Proto-Indo-Europah, dan mereka tidak memiliki kaitan dengan penduduk pra-Yunani di tanah besar Yunani dan Anatolia Barat, yang dikenakli sebagai bangsa Pelasgian.[7] Bagaimanapun, peradapan Minos adalah lebih maju dan sofsikated berbanding kebudayaan Helladik semasa ketika zaman gangsa. Skrip Minos (Linear A) masih belum ditafsirkan, tetapi ia kelihatannya mewakili bahasa Tyrsenia/Aegea, tidak berkait dengan sebarang bahasa Indo-Europah. Dari zaman neolithik Kriti duduk dipertengahan antara dua aliran tamadun mengarah ke barat: Aliran budaya Asiatik hadapan dan Afrika utara. Ia kelihatannya bahawa bagi beberapa abad Minos Kriti kekal bebas dari sebarang penjajah dan berjaya mengembangkan budaya dibangunkan sendiri yang berlainan yang kemungkinannya paling maju di kawasan Mediterannean semasa zaman gangsa.[8][9]

Kronologi dan sejarah sunting

Disebalik mengaitkan tarikh takwim mutlak bagi tempoh Minos, ahli arkeologi menggunakan dua sistem kronologi perbandingan. Yang pertama, dicipta oleh Evan dan diubah suai oleh ahli arkeologi berikutnya, berasaskan gaya tembikar. Ia membahagi tempoh Minos kepada tiga era utama—Minos Awal ("Early Minos-EM"), Minos Pertengahan ("Middle Minos-MM"), dan Minos Akhir ("Late Minos-LM"). Era ini dibahagikan dengan lebih lanjut, contoh. Minos Awal I, II, III (EMI, EMII, EMIII). Satu lagi sistem tarikh, dicadangkan oleh ahli arkeologi Yunani Nicolas Platon, diasaskan menurut perkembangan kompleks senibina dikenali sebagai "istana" di Knossos, Phaistos, Malia, dan Kato Zakros, dan membahagi tempoh Minos kepada tempoh Prepalatial, Protopalatial, Neopalatial, dan Post-palatial. Kaitan antara sistem ini diberikan dalam jadual dikepilkan, dengan anggaran tarikh takwim diambil dari Warren dan Hankey (1989).

Letusan Thera berlaku semasa fasa matang tempoh LM IA. Tarikh takwim bagi ledakan gunung berapi merupakan pertikaian hangat. Pentarikhan radiokarbon menunjukkan tarikh pada lewat abad ke-17 BC;[10][11] tarikh radiokarbon tersebut, bagaimanapun, bercanggah dengan anggaran ahli arkeologi yang menyelaras ledakan tersebut dengan kornologi Mesir konvesional dan mendapat tarikh sekitar 1525-1500 BC.[12][13][14] Lihat rencana mengenai tarikh ledakan Thera bagi perbincangan lanjut. Letupan ini sering kali dikenalk pasti sebagai kejadian malapetaka semulajadi yang mendorong kepada kajatuhan mengejutnya.

Sejarah sunting

  Kornologi Minos
3650-3000 BC EMI Prepalatial
2900-2300 BC EMII
2300-2160 BC EMIII
2160-1900 BC MMIA
1900-1800 BC MMIB Protopalatial
(Tempoh Istana Kuno)
1800-1700 BC MMII
1700-1640 BC MMIIIA Neopalatial
(Tempoh Istana Baru)
1640-1600 BC MMIIIB
1600-1480 BC LMIA
1480-1425 BC LMIB
1425-1390 BC LMII Postpalatial
(Di Knossos, Tempoh Istana Akhir)
1390-1370 BC LMIIIA1
1370-1340 BC LMIIIA2
1340-1190 BC LMIIIB
1190-1170 BC LMIIIC
1100 BC Subminoan

Bukti tertua penghuni di Kriti merupakan peninggalan masyarakat petani Neolithik sebelum seramik yang bertarikh sekitar 7000 BC.[15] Kajian perbandingan mengenai haplogroups DNA bagi orang Cretan moden menunjukkan bahawa pengasas kelompok lelaki dari Anatolia atau Levant, dikongsikan dengan orang Greeks.[16] The neolithic population dwelt in open villages. On the shores, there were fishermen's huts, while the fertile Mesara Plain was used for agriculture.[7]

Zaman Gangsa bermula di Kriti sekitar 2700 BC.[17] Pada akhir Milinium ke-3 BC, beberapa tempatan di pulau berkembang menjadi pusat perdagangan dan kerjatangan. Ini membolehkan kelas atasan untuk meneruskan amalan aktiviti kepimpinan dan mengembangkan pengaruh mereka. Ia kemungkinannya asal hierarchies bagi elit tempatan digantikan dengan struktur kuasa raja-raja - syarat awal bagi penciptaan istana agung.[18] Dari Awal Zaman Gangsa (3500 BC hingga 2600 BC), budaya Minos di Kriti membayangkan keagungannya.[19]

Pada akhir tempoh MMII (1700 BC) terdapat gangguan besar di Kriti, kemungkinannya gempa bumi, atau kemungkinannya penjajahan dari Anatolia.[20] Istana di Knossos, Phaistos, Malia, dan Kato Zakros musnah. Tetapi dengan permulaan tempoh Neopalatial, bilangan penduduk kembali meningkat,[21] istana dibina semula pada skala lebih besar dan penempatan baru dibina di seluruh pulau. Tempoh ini (abad ke-17 dan ke-16 BC, MM III / Neopalatial) mewakili puncak kebudayaan Minos. Terdapat malapetaka semulajadi sekali lagi sekitar 1600 BC, kemungkinannya akibat ledakan gunung berapi Thera. Malah malapetaka ini tidak mematah semangat Minoans: istana dibina kembali dan dibuat dengan lebih hebat dari sebelumnya.[18]

Pengaruh kebudayaan Minos di luar Kriti menonjolkan dirinya dalam kehadiran barangan buatan tangan Minos yang berharga di tanah besar Yunani. Ia kemungkinannya istana pemerintah kebudayaan Mycenae berkait dengan jaringan perdagangan Minos. Selepas sekitar 1700 BC, bahan budaya di tanah besar Yunani mencapai tahap baru hasil pengaruh Minos.[18] Hubungan antara Mesir Purba dan Kriti adalah jelas. Barangan seramik Minos dijumpai di bandar-vbandar Mesir dan Minoans mengimport beberapa barangan dari Mesir, terutamanya papyrus, termasuk juga idea senibina dan kesenian. Hierograf Mesir menjadi model bagi tulisan bergambar Minos, dari mana sistem penulisan Linear A dan Linear B kemudiannya berkembang.[7]

Sekitar 1450 BC, kebudayaan Minos mengalami titik perubahan akibat malapetaka semulajadi, kemungkinannya gempa bumi. Satu lagi letupan gunung berapi Thera telah dikaitkan dengan kemerosotan ini, tetapi pentarikhan dan kesalnya kekal dipertikaikan. Beberapa istana penting di lokasi seperti Mallia, Tylissos, Phaistos, Hagia Triade termasuk juga ruang duduk di Knossos turut musnah. Istana di Knossos kelihatannya kekal utuh. Ini menyebabkan Dinasti di Knossos mampu mengembangkan pengaruhnya ke sebahagian besar Kriti, sehingga ia diatasi oleh Mycenaean Yunani.[18]

Tapak istana Minos diduduki oleh Myceneans sekitar 1420 BC[22] (1375 BC menurut sumber lain),[18] yang menyesuaikan skrip Linear A Minos bagi keperluan bahasa Mycenaean mereka sendiri, satu bentuk Yunani Purba, yang ditulis dalam Linear B. Arkib pertama sebegitu di mana-mana adalah pada era LMII "Bilik Meja Pedati". Myceneans biasanya cenderung menyesuai, bukannya memusnahkan, budaya, ugama, dan kesenian Minos,[23] dan mereka kekal mengendali sistem ekonomi dan birokrasi Minoans.[18]

Semasa LMIIIA:1, Amenhotep III di Kom el-Hatan mencatatkan k-f-t-w (Kaftor) sebagai satu dari "Tanah Rahsia di Utara Asia". Turut disebut adalah bandar Cretan seperti Ἀμνισός (Amnisos), Φαιστός (Phaistos), Κυδωνία (Kydonia) dan Kνωσσός (Knossos) dan sebahagian toponym dibina semula sebagai kepunyaan Cyclades atau tanah besar Yunani. Jika nilai nama Mesir ini adalah tepat, dengan itu Firaun ini tidak memberikan keistimewaan LMIII Knossos melebihi negara lain di kawasan ini.

Selepas seabad dari pemulihan separa, kebanyakan bandar dan istana di Cretan mengalami kemerosotan pada abad ke-13 BC (LHIIIB/LMIIIB). Arkib terakhir Linear A bertarikh sehingga LMIIIA (semasa dengan LHIIIA).

Knossos kekal sebagai pusat pentadbiran sehingga 1200 BC; tapak terakhir Minos[24] merupakan tapak pertahanan di gunung di Karfi, tapak pelarian yang memaparkan sisa kebudayaan Minos sehingga hampir ke Zaman Besi.

Geografi sunting

Kriti merupakan pulau bergunung dengan pelabuhan semulajadi. Terdapat tanda kerosakan gempa bumi dikebanyakan tapak Minos dan tanda jelas kedua-dua tanah naik dan pemendapan tapak persisiran akibat proses tetonik disepanjang pantai.[25]

Homer menulis dalam tradisi bahawa Kriti memiliki 90 bandar.[26] Bagi menilai dari tapak istana di pulau kemungkinannya dibahagi kepada sekurang-kurangnya lapan unit politik semasa kemuncak tampoh Minos. Bahagian utara dipercayai diperintah dari Knossos, di selatan dari Phaistos, di tengah bahagian timur dari Malia, dan hujung timur dari Kato Zakros dan di barat dari Chania. Istana lebih kecil telah dijumpai te tepat-tempat yang lain.

Sesetengah tapak carigali Minos utama adalah:

 • Istana
  • Knossos - terbesar[27] tapak arkeologi Zaman Gangsa di Kriti; dibeli bagi carigali oleh Evans pada 16 March 1900.
  • Phaistos - kedua terbesar[27] bangunan istana di istana, dicarigali oleh sekolah Itali tidak lama selepas Knossos
  • Malia - subjek carigali Perancis, pusat istana yang mamberikan pandangan pada perkembangan istana semasa tempoh protopalatial
  • Kato Zakros - tapak istana yang dicarigali oleh ahli arkeologi Yunani di timur jauh pulau. Ia juga dirujuk sebagai "Zakro" dalam penulisan arkeologi.
  • Istana Galatas - paling terkini[bila?] tapak istana disahkan
 • Agia Triada - pusat pentadbiran berhampiran Phaistos
 • Gournia - bandar dicarigali pada suku pertama abad ke-20 oleh Sekolah Amerika
 • Pyrgos - tapak Minos awal di selatan pulau
 • Vasiliki - tapak awal Minos ke arah timur pulau yang memberikan namanya bagi barangan seramik berlainan
 • Fournu Korfi - tapak di selatan pulau
 • Pseira - bandar pulau dengan tapak upacara
 • Mount Juktas - teragung[perlu rujukan] salah satu puncak perlindungan Minos kerana kaitannya dengan istana Knossos
 • Arkalochori - tapak jumpaan Kapak Arkalochori terkenal.
 • Karfi - tapak perlindungan semasa akhir tempoh Minos, satu dari tapak Minos
 • Akrotiri - penempatan di pulau Santorini (Thera), berhampiran tapak Letupan Thera
 • Zominthos - bandar bergunung di bahagian utara kaki Gunung Ida

Masyarakat dan budaya sunting

 
Ketulan tembaga Minos
 
Fresco showing three women who were possibly Queens.

Bangsa Minos terutamanya bangsa pedagang yang terbabit dengan perdagangan luar negara. Budaya mereka, dari 1,700 BC seterusnya, menunjukkan tahap aturan yang tinggi.

Ramai sejarahwan dan ahli arkeologi percaya bahawa Minoans terbabit dalam perdagangan timah yang penting pada Zaman Gangsa: timah, digabung dengan tembaga kelihatannya dari Cyprus, digunakan bagi menghasilkan gangsa. Kemerosotan peradapan Minos dan kemerosotan dalam kegunaan peralatan gangsa digantikan dengan besi kelihatannya berkait.

Orang Minos berdagang safron, stigma mutasi crocus yang berasal dari lembangan Aegean sebagai mutasi kromosom semulajadi, meninggalkan hanya sedikit tinggalan: fresco pengutip safroncdi Santorini jelas diketahui. Perdagangan diwarisi mendahului kebudayaan Minos: nilai pulangannya boleh dibandingkan dengan kemian, atau lada hitam. Ahli arkeologi cenderung memberi penekanan bahan perdagangan lebih tahan: seramik, tembaga, dan timah, dan jumpaan dramatik emas dan perak.

Objek hasilan Minos mencadangkan terdapat jaringan perdagangan dengan tanah besar Yunani (terutamanya Mycenae), Cyprus, Syria, Anatolia, Mesir, Mesopotamia, dan arah barat sejauh persisiran Sepanyol.

Lelaki Minos mengenakan kain cawat dan kilt (semacam rok). Perempuannya mengenakan jubah dengan lengan baju yang pendek serta skirt berlapis yang mengembang. Ini terbuka di pusat sehingga memaparkan payudara mereka terdedah, kemungkinannya semasa istiadat tertentu. Wanita juga memiliki pilihan untuk mengenakan anak baju ketat tanpa tali. Pola pakaiannya menekankan pada pola geometrik sekata ("simetri"). Perlu diingat bahawa bentuk pakaian lain mungkin dikenakan yang kita tiada rekod mengenainya.

Agama bangsa Minos lebih memuja dewi dengan pendeta perempuan sebagai penghubungnya.[28] Patung pendeta perempuan dalam budaya Minos dan lukisan dinding menampilkan lelaki dan perempuan terbabit dalam olahraga melompat lembu, membuat para ahli menyimpulkan bahwa lelaki dan perempuan memiliki status sosial yang setara dalam sistem sosial Minos. Diduga sistem warisnya adalah matrilineal. Fresco (lukisan dinding) banyak menampilkan berbagai-bagai macam jantina (jenis kelamin)yang dibedakan berdasarkan warna kulit: laki-laki berwarna kulit coklat kemerahan, sementara perempuan berkulit putih.

Kesenian sunting

 
Lukisan dinding "lompat banteng", ditemukan di situs Knossos, menunjukkan bahwa terdapat suatu olahraga atau ritual keagamaan melompati seekor banteng, figur manusia berkulit gelap adalah lelaki, sedangkan yang berkulit terang adalah perempuan.

Koleksi seni Minos dipamerkan di museum Heraklion, dekat Knossos di pantai utara pulau Kriti. Karena kayu dan tekstil telah lama musnah, benda peninggalan yang tersisa dari peradaban Minos adalah tembikar, senibina istana dengan dinding yang dilukisi fresco, patung batu, serta batuan Minos yang diukir halus.

Tembikar sunting

Pada tempoh Awal Minos seramik berciri pola garis linear berpilin, segi tiga, garis melengkung, silang, motif tulang ikan, dan seumpamanya. Pada tempoh Pertengahan Minos reka bentuk semulajadi seperti ikan, sotong, burung, dan lili adalah biasa. Pada tempoh Akhir Minos, bunga dan haiwan masih merupakan ciri utama, tetapi kepelbagaian telah meningkat. 'Gaya istana' bagi kawasan sekitar Knossos berciri ringkasan geomatrik kuat bentuk semulajadi dan lukisan monokrom. Juga penting adalah persamaan antara seni Minos Akhir dan Mycenaean Greece. Fresco merupakan bentuk seni utama semasa tempoh budaya Minos ini.

Pautan luar sunting

Catatan sunting

 1. ^ "Ancient Crete" in Oxford Bibliographies Online: Classics, offers a scholarly guide to the academic literature on this topic.
 2. ^ Durant, The Life of Greece (The Story of Civilization Part II, (New York: Simon & Schuster) 1939:11.
 3. ^ http://www.nytimes.com/2010/02/16/science/16archeo.html Wilford, J.N., On Crete, New Evidence of Very Ancient Mariners, The New York Times, Feb 2010
 4. ^ http://www.wired.com/wiredscience/2010/01/ancient-seafarers/ Bowner, B., Hominids Went Out of Africa on Rafts, Wired, Jan 2010
 5. ^ John Bennet, "Minoan civilization", Oxford Classical Dictionary, 3rd ed., p. 985.
 6. ^ Strange, Caphtor/Keftiu: a new investigation, 1980:125; Strange reprints the source texts 16-112.
 7. ^ a b c Hermann Bengtson: Griechische Geschichte. C.H.Beck, München, 2002. 9th Edition. ISBN 340602503X. pp.8-15
 8. ^ F.Schachermeyer (1964).Die Minoiische Kultur des alten Kreta.W.Kohlhammer Stuttgart. pp.17-18,58-60,257,262-263,
 9. ^ A.Furumark.Upsala University (1972).The Thera catastrophe and the consequences for the European civilization.Thera and the Aegean world I .Thera and the Aegean world.London. pp. 664-669
 10. ^ Manning, Sturt W (2006). "Chronology for the Aegean Late Bronze Age 1700-1400 B.C". Science. American Association for the Advancement of Science. 312 (5773): 565–569. doi:10.1126/science.1125682. PMID 16645092. Dicapai pada 2007-03-10. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 11. ^ Friedrich, Walter L (2006). "Santorini Eruption Radiocarbon Dated to 1627-1600 B.C". Science. American Association for the Advancement of Science. 312 (5773): 548. doi:10.1126/science.1125087. PMID 16645088. Dicapai pada 2007-03-10. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 12. ^ "Chronology". Thera Foundation. Dicapai pada 2009-01-03.
 13. ^ Balter, M (2006). "New Carbon Dates Support Revised History of Ancient Mediterranean". Science. 312 (5773): 508–509. doi:10.1126/science.312.5773.508. PMID 16645054. |access-date= requires |url= (bantuan)
 14. ^ Warren PM (2006). Czerny E, Hein I, Hunger H, Melman D, Schwab A (penyunting). Timelines: Studies in Honour of Manfred Bietak (Orientalia Lovaniensia Analecta 149). Louvain-la-Neuve, Belgium: Peeters. m/s. 2: 305–321. ISBN 90-429-1730-X.CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 15. ^ C. Broodbank, T. Strasser, "Migrant farmers and the Neolithic colonisation of Crete" Antiquity 1991 65: 233–245.
 16. ^ R.J. King, S.S. Ozcan et al., "Differential Y-chromosome Anatolian influences on the Greek and Cretan Neolithic"
 17. ^ Carl Roebuck, The World of Ancient Times (Charles Scribner's Sons: New York, 1966) p. 101.
 18. ^ a b c d e f Karl-Wilhelm Welwei: Die Griechische Frühzeit. C.H.Beck, München, 2002. ISBN 3406479855. pp.12-18
 19. ^ Hermann Kinder & Werner Hilgemann Anchor Atlas of World History, (Anchor Press: New York, 1974) p. 33.
 20. ^ Beck, Roger B. (1999). World History: Patterns of Interaction. Evanston, IL: McDougal Littell. ISBN 0-395-87274-X. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)CS1 maint: extra punctuation (link)
 21. ^ All estimates have been revised downward by Todd Whitelaw, “Estimating the Population of Neopalatial Knossos,” in G. Cadogan, E. Hatzaki, and A. Vasilakis (eds.), Knossos: Palace, City, State (British School at Athens Studies 12) (London 2004); at Moschlos in eastern Crete, the population expansion was at the end of the Neoplalatial period (Jeffrey S. Soles and Davaras, Moschlos IA 2002: Preface p. xvii).
 22. ^ Carl Roebuck, The World of Ancient Times p. 77.
 23. ^ Ibid. p. 107.
 24. ^ BBC "The Minoan Civilisation of Crete" :"The later Minoan towns are in more and more inaccessible places, the last one being at Karfi, high in the Dikti Mountains. From that time onward, there are no traces of the Minoans".
 25. ^ Sebagai contoh, peningkatan sehingga 9 meter di barat Crete dikaitkan dengan gempa bumi 365 dibincangkan dalam LStathis C. Stiros, "The 8.5+ magnitude, AD365 earthquake in Crete: Coastal uplift, topography changes, archaeological and Ihistorical signature" Quaternary International (23 May 2009).
 26. ^ Homer, Odyssey xix.
 27. ^ a b "Thera and the Aegean World III". Dicapai pada 2009-09-13.
 28. ^ Patricia Rosof Family History p.12