Taman Cempaka merupakan sebuah taman perumahan yang melibatkan penempatan lokaliti berinfrastruktur awam dan swasta. Ia terletak di Ampang, Selangor. Disana juga terdapatnya Stesen LRT Cempaka yang beroperasi setiap hari. Stesen LRT ini adalah sebahagian dari sistem tren aliran ringan di sepanjang Aliran Ampang. Selain itu, terdapat juga sebuah taman perumahan yang digelar Taman Cempaka yang terletak di Banting, Selangor.