Taman negara ialah tanah rizab milik negara yang dijadikan sebagai kawasan perlindungan alam semula jadi, flora dan fauna, atau bahan sejarah. Melalui undang-undang, kawasan ini dilindungi daripada pembangunan. Taman negara pertama adalah Taman Negara Yellowstone yang diwartakan pada tahun 1852 di Amerika Syarikat.

Taman negara