Taman negara ialah tanah rizab milik negara yang dijadikan sebagai kawasan perlindungan alam semula jadi, flora dan fauna, atau bahan sejarah. Melalui undang-undang, kawasan ini dilindungi daripada pembangunan.

Taman negara

Taman negara adalah kawasan terlindung (protected area) oleh World Conservation Union Kategori II. Taman negara terbesar adalah Taman Negara Greenland Timur Laut, yang ditubuhkan pada tahun 1974. Sedangkan taman negara pertama ialah Taman Negara Yellowstone yang diwartakan pada tahun 1852 di Amerika Syarikat.