Tatabahasa atau nahu (serapan Arab: النَّحْو, rumi: an-naḥw) ialah bidang ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah yang mengatur atau menyusun (yakni tata[1]) penggunaan bahasa. Ilmu ini merupakan sebahagian daripada bidang ilmu yang mempelajari bahasa iaitu linguistik.

Tatabahasa moden mencakupi bidang fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

  1. ^ "tata". Kamus Dewan (ed. ke-4). Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. 2017.