Taubat nasuha

Taubat nasuha merupakan sejenis taubat yang sebenar-benarnya taubat dengan janji yang ditepati tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang salah atau dosa tersebut.

Taubat nasuha dalam lingkup sederhana merupakan taubat dengan kesungguhan diri kepada Allah SWT. dengan berazam tidak akan mengulangi perbuatan yang sama buat kali kedua.

Ciri-ciri taubat nasuha.

1. Menyesal.

Adanya penyesalan setelah menjerumuskan diri dengan dosa dan kenistaan; adanya penyesalan setelah bercakap kotor; penyesalan ketika mata melihat kemaksiatan; penyesalan ketika menyakiti orang, adalah sikap-sikap yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk bertaubat nasuha. Orang yang tidak menyesal, tidak termasuk taubat. Orang yang bangga dengan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, menunjukkan bahawa dia belum sungguh-sungguh untuk bertaubat.

2. Memohon ampun kepada Allah.

Memohon ampun kepada Allah boleh dilakukan dengan cara mengucapkan istigfar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam as dan Nabi Yunus as di dalam Al-Quran. Di samping itu, memohon ampun seharusnya dilakukan secara sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Inilah salah satu tanda orang yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Begitu pula dengan ungkapan sedih, menitiskan air mata, dan menggigilnya perasaan adalah ekspresi dari penyesalan yang mendalam.

3. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi
Bukan sekadar tidak melakukan dosa, berfikir ke arah sana sahaja tidak boleh. Memang, kita dikurniakan kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang negatif. Akan tetapi, bukan bererti harus dituruti. Namun, untuk dihindari, kerana itulah yang akan membuatkan kita mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.

Ciri taubat yang diterima.
Menurut Imam Al Ghazali dalam kitab "Muqasysyafatul Qulub", ada beberapa ciri yang menunjukkan taubat seseorang diterima, di antaranya.

1. Orang tersebut terlihat lebih bersih dan lebih terpelihara daripada perbuatan maksiat.

Hal itu terjadi kerana dia lebih dapat menahan diri. Dia seolah-olah mempunyai naluri yang memahami. Naluri hatinya ini seakan membuat dirinya terhalang daripada melakukan perbuatan dosa.

2. Orang yang taubatnya diterima, hatinya selalu lapang dan gembira.

Dia merasakannya baik dalam keadaan sendiri mahupun ramai. Hati orang ini dihibur oleh Allah sehingga jernih dan lapang.

3. Dia selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan mencari lingkungan yang baik pula.

Orang yang sudah bertaubat, namun masih kembali ke lingkungan yang tidak baik bermaksud dia belum sungguh-sungguh melakukan taubat. Lain halnya jika dia kembali ke lingkungan yang sama dengan niat untuk mengubah lingkungan itu. Mencari lingkungan yang baik adalah salah satu bahagian yang akan membuatkan agama kita terpelihara.

4. Tingkat amalannya semakin meningkat.
Selain menahan diri daripada perbuatan maksiat, dia juga semakin meningkatkan kualiti solatnya, saumnya istikamah, malamnya dihidupkan dengan tahajud, dan sedekahnya terus meningkat. Inilah ciri-ciri orang yang taubatnya diterima.

5. Dia sentiasa menjaga lidahnya.
Dia juga sangat serius dalam melakukan amal-amalnya. Semakin hari, kualiti amalnya semakin terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dia memiliki kualiti pengendalian lisan dan pikiran dengan baik. Ingatannya selalu kembali kepada Allah. Hal itu dia lakukan secara maksimal sehingga cinta dan kerinduannya kepada Allah semakin mendalam.

Sumber: http://retni-islamagamaku.blogspot.com/2007/07/tobat-nasuha.html

RukunSunting

  • Nadam/menyesal
  • Berhenti daripada melakukan kesalahan yang telah ditaubati
  • Tidak berniat untuk mengulangi

Rukun TambahanSunting

Jika perbuatan dosa itu berupa tinggal ibadah wajib atau berhubungan dengan hak manusia (dosa sesama manusia) maka bertambah satu rukun lagi, yaitu :

  • Mengqadho ibadah wajib yang di tinggal
  • Mengembalikan hak manusia (jika hutang maka di bayar, jika salah maka minta maaf)[1]
  • Berubah 180 darjah, tidak melakukan hal yang tidak baik (hal dulu)

Para ulamak feqah bersependapat bahawa taubat nasuha tidak menggugurkan hukum hudud kerana kesalahan itu berkaitan dengan sesama manusia. Seseorang pesalah yang telah menerima hukuman, kemudian bertaubat, barulah dosa-dosanya diampuni tuhan. Sebagai contoh Qazaf (menuduh zina); Melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang yang baik. Hukuman : sebat 80 kali. Pembuat fitnah tersebut perlu menerima sebatan 80 kali sebelum diterima taubat nasuhanya.[2]

RujukanSunting