Templat:HakciptaKerajaanMalaysia

Imej ini dilindungi oleh Hakcipta Kerajaan Malaysia. Ia boleh dibuat salinan dalam apa-apa bentuk asalkan ia disalin dengan tepat dan tidak digunakan dalam konteks yang menyeleweng. Sumber asal hendaklah dikenalpasti dan hakcipta diakui.

Lihat Wikipedia:Kriteria kandungan tidak bebas

Jika fail lebih tua dari 50 tahun sila gunakan Templat:PD-MalaysiaGov.