Templat:Jajahan India

Jajahan India
Empayar India British
Entiti Imperial India
India Belanda1605–1825
India Denmark1620–1869
India Perancis1668–1954

India Portugis
(1505–1961)
Casa da Índia1434–1833
Syarikat Hindia Timur Portugis1628–1633

India British
(1612–1947)
Syarikat Hindia Timur1612–1757
Pemerintahan syarikat di India1757–1858
Raj British1858–1947
Pemerintahan British di Burma1824–1948
Kerajaan kecil India1721–1949
Pembahagian India
1947