Penggunaan sunting

Templat ini akan menambahkan satu kategori sahaja dan tidak mempunyai kesan yang boleh dilihat selain daripada tambahan satu baris kosong.

Templat ini hendak digunakan pada laman-laman yang banyak dilihat dan dilindungi daripada perpindahan secara kekal. Untuk rencana-rencana yang dilindungi disebabkan oleh pertikaian, termasuk rencana yang banyak dilihat, gunakan {{pp-move-dispute}}. Untuk rencana-rencana yang dilindungi disebabkan laku musnah, gunakan {{pp-move-vandalism}}. Untuk kes-kes lain, gunakan templat generik {{pp-move}}.

Sila ambil perhatian bahawa penyelia sahaja boleh melindungi laman.

Templat ini akan mengkategorikan rencana, portal dan templat ke Cat:Laman Wikipedia yang dilindung dari perpindahan.
Laman-laman lain akan dikategorikan melalui ruang nama mereka ke dalam Cat:Laman projek Wikipedia yang dilindung dari perpindahan, Cat:Laman pengguna dan perbincangan pengguna Wikipedia yang dilindung dari perpindahan, Cat:Portal Wikipedia yang dilindung dari perpindahan dan Cat:Laman perbincangan Wikipedia yang dilindung dari perpindahan.

Lihat juga sunting

en:Wikipedia:Protection policy

Templat-templat perlindungan
{{pp-meta}} Penuh Separuh Pindah
Pertikaian: {{pp-dispute}} {{pp-move-dispute}}
Vandalisme: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
Templat dan modul keterlihatan banyak: {{pp-template}} N/A
Laman perbincangan pengguna yang disekat: {{pp-usertalk}} N/A
Boneka: {{pp-sock}} N/A
WP:BLP: {{pp-blp}} N/A
Tempoh panjang: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generik (perlindungan lain): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Penelitian dari Pejabat: {{pp-office}} {{pp-reset}} N/A
Pesanan pada laman perbincangan: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} N/A
Penciptaan: {{pp-create}} N/A
Perubahan belum selesai tahap 1: {{pp-pc1}} N/A
Perubahan belum selesai tahap 2: {{pp-pc2}} N/A