Ikon maklumat Saya perhatikan bahawa anda telah membuat komen dalam bahasa selaiam Bahasa Melayu. Di Wikipedia Bahasa Melayu, kita cuba menggunakan Bahasa Melayu untuk semua komen. Pos semua komen dalam Bahasa Melayu memudahkan penyunting lain untuk menyertai perbualan dan membantu anda. Jika anda tidak dapat mengelak daripada menggunakan bahasa lain, maka sila berikan penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu, jika anda boleh. Jika anda tidak dapat menyediakan terjemahan, sila ke senarai Wikipedia, lihat dalam senarai untuk Wikipedia yang dalam bahasa anda, dan mengedit di sana dan bukan dari sini. Untuk maklumat lanjut, lihat Wikipedia:Garis panduan laman perbincangan. Terima kasih.

Pendokumenan templat

Templat:Single notice/inner