Tenaga keupayaan

Tenaga keupayaan adalah satu kuantiti fizik skalar. Ia merupakan sejenis tenaga yang "tersimpan" dalam sesuatu objek, dan mungkin boleh digunakan.

Prinsip Keabadian TenagaSunting

Mengikut Prinsip Keabadian, tenaga tidak boleh hilang atau musnah tetapi ia boleh bertukar kepada bentuk lain seperti tenaga kinetik atau haba.

UnitSunting

Unit SI bagi tenaga keupayaan ialah joule, J.

Jenis tenaga keupayaanSunting

Tenaga keupayaan gravitiSunting

Tenaga Keupayaan Graviti adalah tenaga yang tersimpan dalam suatu objek yang mempunyai altitud tertentu dan dalam keadaan rehat seperti batu di atas bukit.

Umumnya formula tenaga keupayaan graviti ialah:

 
  ialah Tenaga Keupayaan Graviti,
  ialah jisim,
  adalah altitud,
  ialah pecutan graviti.

Apabila sesuatu objek jatuh, daya graviti bertindak ke atas objek itu pada jarak yang sama dengan altitud objek itu ketika ia dalam keadaan rehat. Maka daya graviti melakukan kerja ke atas batu itu. Dari formula kerja:

 

dimana daya,   adalah berat objek itu iaitu  . Dan   adalah altitud permulaan dan   altitud akhir. Maka:

 
 

dimana:

  adalah tenaga keupayaan mula dan
  adalah tenaga keupayaan akhir.

Maka

 

Keabadian tenaga mekanik (daya graviti sahaja)Sunting

Apabila sesuatu objek jatuh tanpa pengaruh daya lain (seperti geseran udara,) maka kerja yang dilakukan oleh graviti ialah:

 

Dimana

  ialah tenaga kinetik sebelum
  ialah tenaga kinetik selepas

Tenaga keupayaan kenyalSunting

Tenaga Keupayaan Kenyal ialah

 

dimana

  ialah pemalar spring
  ialah jarak spring dimampatkan dari kestabilan

Maka kerja yang dilakukan ialah

 

Tenaga keupayaan elektrikSunting

Lihat jugaSunting