Tenaga kinetik sudut

Tenaga Kinetik Sudut, , adalah tenaga yang terdapat pada objek yang sedang mengalami pusingan.

UnitSunting

Unit SI bagi tenaga kinetik sudut ialah joule, J.

FormulaSunting

 

dimana

  ialah momen inersia di pusat jisim,
  ialah laju sudut.

Gabungan Tenaga Kinetik Linear dan SudutSunting

Bagi suatu objek yang berputar sambil bergerak (contohnya tayar kereta yang mara kehadapan) mempunyai tenaga kinetik linear dan tenaga kinetik sudut.

 

Lihat JugaSunting