Pada tahun 1902, Lewis mengemukan teori bahawa :

  • Sebatian ionik terdiri daripada ion positif dan ion negatif.
  • Ion-ion itu terbentuk apabila elektron daripada atom logam berpindah ke atom bukan logam.