Tindak balas

Tindak balas adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menggambarkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh lima deria. Tindak balas biasanya ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku yang muncul selepas melakukan rangsangan.