Tindakan (falsafah)

Tindakan adalah suatu konsep yang melibatkan seseorang melakukan sesuatu. Dalam ucapan biasa, istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah "tingkah laku". Walau bagaimanapun, dalam sains tingkah laku, sains sosial, dan falsafah tindakan, terdapat perbezaan: tingkah laku adalah aktiviti automatik dan refleksif, sementara tindakan adalah aktiviti yang disengajakan, bertujuan, sedar dan subyektif.