Tipologi morfologi

Tipologi morfologi ialah cara mengklasifikasikan bahasa dunia (lihat tipologi linguistik) yang mengelompokkan bahasa mengikut struktur morfologi yang sama. Bidang ini menyusun bahasa berdasarkan cara bahasa tersebut membentuk perkataan dengan menggabungkan morfem. Bahasa analitik mengandungi sedikit infleksi, sebaliknya bergantung pada ciri seperti susunan perkataan dan kata bantu untuk menyampaikan maksud. Bahasa sintetik, yang bukan analitik, dibahagikan kepada dua kategori: bahasa aglutinatif dan bahasa gabungan. Bahasa aglutinatif bergantung terutamanya pada zarah diskret (awalan, akhiran dan imbuhan) untuk infleksi, manakala bahasa gabungan "menyatukan" kategori infleksi bersama-sama, selalunya membenarkan satu perkataan yang berakhir mengandungi beberapa kategori, sehingga akar asalnya sukar untuk diekstrak. Subkategori lanjut bahasa aglutinatif ialah bahasa polisintetik, yang membawa aglutinasi ke tahap yang lebih tinggi dengan membina keseluruhan ayat, termasuk kata nama, sebagai satu perkataan.

Pautan luarSunting

  • "Linguistic typology" (PDF). (275 KiB), chapter 9 of Halvor Eifring & Rolf Theil: Linguistics for Students of Asian and African Languages
  • The book Language: An Introduction to the Study of Speech by Edward Sapir (1921) contains a classic introduction to the subject.
  • Japanese Morphological Analysis API Japanese Morphological Analysis API by NTT Resonant