Transact-SQL (T-SQL) ialah perluasan proprietari bagi SQL oleh Microsoft dan Sybase. Ia digunakan untuk berhubung dan bekerja dengan Microsoft SQL Server.

Sintaks sunting

Ulasan
-- ulasan sebaris
/*
 Ulasan lebih daripada
 satu baris
 */

Contoh sunting

Pilih satu entiti daripada jadual:

SELECT * FROM Orang WHERE Orang.nama LIKE 'Si Polan';

Pautan luar sunting