Treler [tré-lĕr] (trailer) ialah sejenis kenderaan tanpa kuasa yang ditunda oleh kenderaan berkuasa yang lain. Ia biasanya digunakan untuk pengangkutan barangan dan bahan.