Sebuah Tugu ialah sebuah "pusara kosong" atau sebuah monumen yang dibina untuk memperingati seseorang atau sekumpulan orang yang mayatnya berada di tempat lain.