Tuhan Anak adalah peribadi kedua Tritunggal dalam teologi Kristian. Doktrin Tritunggal mengenalkan Yesus Kristus dari Nazaret sebagai Tuhan Anak, disatukan dalam intipati tetapi berlainan dalam peribadi bersama dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus (peribadi pertama dan ketiga Tritunggal). Tuhan Anak adalah sama keabadian dan sehakikat dengan Tuhan Bapa (dan Roh Kudus), sebelum Penciptaan dan selepas Akhirat (lihat Eskatologi). "Anak Tuhan" menarik perhatian pada kemanusiaannya, manakala "Tuhan Anak" merujuk lebih secara umum pada ketuhanannya, termasuk kemunculan sebelum jelmaan. Jadi, dalam teologi Kristian, Yesus adalah sentiasa Tuhan Anak,[1] walaupun tidak didedah sehingga menjadi Anak Tuhan melalui jelmaan.

Sebahagian daripada siri tentang

Simbol Agama Kristian

 
Yesus Kristus
Yesus Kristus  · Kelahiran  · Penyaliban  · Wafat  · Kebangkitan
Asas
Gereja  · Kerajaan  · Pegangan  · Perjanjian Baru
Alkitab
Wasiat Lama  · Wasiat Baru  · Injil  · Kanun  · Kitab  · Apokrifa
Teologi
Tuhan (Bapa  · Anak  · Roh Kudus)  · Apologetik  · Katolikisme  · Kristologi  · Misi  · Pembaptisan  · Sejarah teologi  · Penyelamatan  · Tritunggal
Sejarah dan tradisi
Pengikut  · Bunda Maria  · Santo Petrus  · Paulus si Hawari  · Bapa Gereja  · Awal  · Konstantinus Agung  · Persidangan  · Thomas Aquinas  · Perpecahan Timur-Barat  · Perang Salib  · Reformasi Protestan
Tajuk umum
Agama lain  · Kesarwabangsaan  · Kesenian  · Khutbah  · Kritikan  · Liturgi  · Muzik  · Simbolik  · Sembahyang  · Tahun gereja
Denominasi dan gerakan

Portal Kristian


Perjanjian Lama sunting

Penjelasan "Tuhan Anak" itidak digunakan dalam Perjanjian Lama. Meskipun ia mempunyai rujukan berikut pada "anak-anak" Tuhan:

 • Kejadian 6:2ff: anak-anak Tuhan yang mempunyai anak melalui "anak perempuan manusia".
 • Hosea 1:10. Israel, ditolak kini, akan kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang abadi. [Dipetik oleh Paulus dalam Rom 9:26.]
 • Zabur 82:6. Semua adalah tuhan-tuhan, dan anak-anak Yang Agung. [Ascribed to Jesus in the John 10:34.]
 • Ayub 1:6; 2:1; 38:7. anak-anak Tuhan melaporkan kepada Yahweh, Syaitan di kalangan mereka (dalam 1:6; 2:1).

Penjelasan-penjelasan ini dirujukkan pada konsep purba suatu tuhan (dalam hal ini Yahweh, Tuhan Israel) dalam sebuah "majlis" "anak-anak"-Nya, tuhan-tuhan yang berkurangan. Para pengarang Perjanjian Baru, mengarang dalam suatu masa apabila monoteisme telah menjadi kepercayaan Yahudi normatif, menganggapkan pesej-pesej ini merujukkan pada kenabian Tuhan Anak menjadi Anak Tuhan, contohnya, Acts of the Apostles dan Warkah ke orang Ibrani kedua-duanya memetik Zabur 2:7: Kau adalah Anak-Ku; kini Aku akan menjadi Bapamu.

Perjanjian Baru sunting

 
Dalam seni zaman pertengahan Tuhan yang digambarkan dalam Kebun Eden dan talkukan pra-Jelmaan seperti Tuhan Anak, sudah dengan kemunculan Yesus, seperti sini dalam The Garden of Earthly Delights oleh Hieronymus Bosch.
 
Sebuah imej kebiasaan Yesus Kristus, dipandang tinggi oleh umat Katolik, Orthodox, dan Kristian Tritunggal lain sebagai Tuhan Anak.

Frasa tepat "Tuhan Anak" tidak berada dalam Perjanjian Baru. Kegunaan teologi kemudian penjelasan ini mencerminkan apa yang menjadi terjemahan piawai rujukan Perjanjian Baru, difahami menandakan ketuhanan Yesus, tetapi pembezaan manusia beliau dari yang Tuhan satu yang dia gelar Bapanya. Oleh kerana itu, pangkat dikaitkan lebih dengan perkembangan doktrin Tritunggal daripada perdebatan Christological. Ada 40 lebih tempat dalam Perjanjian Baru di mana Yesus diberikan pangkat "Anak Tuhan", tetapi para cendekiawan tidak menganggap ini suatu penjeasan persamaan. "Tuhan Anak" ditolak oleh antitritunggal, yang melihatkan pembalikan ini istilah terumum untuk Kristus sebagai suatu bertentangan dan meniatkan terhadap triteisme.

Matthew memetikkan Yesus berkata, "Diberkati adalah yang pendamai, dengan itu mereka akan digelar anak-anak Tuhan (5:9)." Injil berterusan mendokumenkan banyak kontroversi ke atas Yesus menjadi Anak Tuhan, dalam suatu cara yang unik. Kitab Para Rasul dan surat-surat Perjanjian Baru, sungguhpun, merakamkan ajaran awal umat Kristian pertama - yang mempercayai Yesus sebagai kedua-duanya Anak Tuhan, Masihi, seorang manusia dilantik oleh Tuhan, dan juga Tuhan sendiri-Nya. Ini adalah terbuktit dalam banyak tempat, sungguhpun, bahagian terdahulu kitab Ibrani mengalamatkan isu ini dalam suatu perdebatan yang mempertimbangkan dan diteruskan, memetikkan kitab Bible Ibrani sebagai pihak berkuasa. Contohnya, pengarang memetik Zabur 45:6 seperti dialamatkan oleh Yahweh kepada Jesus.

 • Ibrani 1:8. Mengenai Anak dia berkata, "Tahta Kau, O Tuhan, akan kekal untuk selamanya."

Penjelasan pengarang Ibrani pada Yesus sebagai perwakilan tepat Bapa ramal mempunyai selarian dalam suatu pesej dalam Colossians.

 • Colossians 2:9-10. "dalam Kristus semua kepenuhan Kedewaan tinggal dalam bentuk badan"

Injil John memetik Yesus pada panjangan mengenai hubungannya dengan Bapanya di syurga. Ia juga mengandungi dua anggapan sesuatu ketuhanan pada Yesus.

 • Yahya 1:1. "Perkataannya adalah Tuhan" [dalam konteks, Perkataan adalah Yesus, lihat Christ the Logos]
 • Yahya 20:28. "Thomas berkata kepadanya, 'Tuhanku dan Allahku!'"

Rujukkan yang terlanjut pada yesus sebagai Tuhan ditemukan dalam beberapa surat.

 • Rom 9:5. "Kristus, adalah Tuhan ke atas semua"
 • Titus 2:13. "Tuhan hebat dan Penyelamat kami, Yesus Kristus"
 • 2 Peter 1:1. "Tuhan dan Penyelamat kami Yesus Kristus"

Asas bible untuk penyataan tritunggal kemudian dalam fahaman adalah rumusan pembaptisan ditemukan dalam Matthew 28.

 • Matthew 28:19. Pergi dan buatkan para pengikut semua negara, membaptiskan mereka dalam nama [nyatakan tunggal] Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihat juga Great Commission.

Bapa-Bapa Gereja sunting

Agama Yahudi sunting

Dalam agama Yahudi frasa Tuhan Anak tidak diketahui dan tidak bermuncul dalam Bible Ibrani[2]. Tanggapan suatu jelmaan Tuhan ditolak sama sekali. [perlu rujukan] Keduduakn Yesus sebagai seorang masihi telah ditolak dalam agama Yahudi, seperti mana juga tanggapan Tanach menjadi ramalan yang tepat berkenaan dengan Yesus. Menurut dengan tradisi keagamaan Yahudi, agama Yahudi tidak menganggapkan Bible Ibrani sebagai ramalan yang tepat Yesus menjadi Anak Tuhan:

 • Zabur 2:4-11. "Dia Yang duduk di syurga akan berketawa, Tuhan akan mengejek mereka. Kemudian Dia akan berkata kepada mereka dalam kemurkaan-Nya, dan dalam kemarahan-Nya Dia akan menakutkan mereka: "Aku sendiri telah menyapukan raja Ku, ke atas Zion, gunung kudus Ku![3]" Aku diwajibkan untuk mengisytiharkan bahawa HASHEM berkatan kepadaku, "Kau adalah anak Ku, Aku telah melahirkan kau hari ini. Tanyalah Aku dan Aku akan membuat negara-negara warisan kau, dan di hujung-hujung dunia kemilikan kau. Kau akan memecah mereak dengan sebuah tangkal besi ; kau akan memecah mereak seperti sebuah kapal tukang tembikar.[4]" Dan kini , O raja-raja, jadilah bijaksana; berdisiplin, O hakim-hakim bumi. Abdikanlah diri kepada HASHEM dengan rasa kagum yang kau dapat berasa riang apabila adanya geletaran."[5] Zabur adalah tentang Raja Daud bertembung dengan Philistines[6]. Nabi Daub digelar anak dilahirkan HASHEM.

Penjelasan "Tuhan Anak" tidak digunakan dalam Bible Ibrani; sungguhpun ia mempunyai yang berikut, rujukan pada "anak-anak Tuhan":

 • Kejadian 6:1-4. "Dan ia datang melintas apabila Manusia bermula untuk bertambah di atas muka bumi dan anak-anak perempuan manusia[7] telah dilahirkan pada mereka, anak lelaki para pemerintah[8][9] melihatkan bahawa anak-anak perempuan manusia adalah baik dan mereak mengambil diri mereka isteri dari sesiapapun mereak memilih. Dan HASHEM berkada, "Roh-Ku tidak akan menegaskan lagi berkenaan Manusia sejak dia adalah kecuali daging; hari-harinya akan menjadi seratus dan dua puluh tahun[10]." Umat Nephilim[11] berada di bumi pada hari itu - dan juga selepas itu apabila anak-anak pemerintah akan bergaul dengan anak-anak perempuan manusia, yang akan menanggung pada mereka. Mereka adalah yang kuat yang, dari tua, adalah manusia pembinasaan."[12]
 • Zabur 82:6. "Sebuah zabur Asaph: God berdiri dalam perhimpunan Ramal, di tengah-tengah hakim-hakim akan Dia mengadili. Hingga apabila akan kau[13] mengadili tidak berhukum dan menggemari kehadiran yang jahat, Selah? Dispense keadilan untuk yang miskin dan anak yatim; menyangkal tuduhan tandus. Selamatkan yang miskin dan melarat, dan selamatkan mereka dari tang yang kejam. Mereka melakukan tidak tahupun tidak fahampun tidak,[14] mereka berjalan dalam kegelapan; semua asas bumi runtuh. Aku berkata, "Kau adalah seperti malaikat, anak-anak Yang Agung adalah kau semua. Timbullah, O Tuhan,[15] mengadili bumi, kerana Kau akan mendapatkan warisan Kau di kalangan semua negara."[16]
 • Hosea 2:1. "Masih lagi bilangan Bani Israeli akan menjadi pasir laut, yang tidak dapat sama ada diukur atau dikira; dan ia akan berlaku bahawa di tempat [buangan mereka] di mana ia dikatakan pada mereka, 'Kau adalah rakyat Ku', ia akan dikatakan pada mereka, 'Anak-anak Tuhan abadi'.".[17]
 • Ayub 1:6; 2:1. "Ia telah berlaku suatu hari: Malaikat[18] datang berdiri di hadapan HASHEM, dan Syaitan[19], juga, datang di kalangan mereka" (in 1:6; 2:1).
  • 38:7. "Apabila bintang-bintang waktu pagi menyanyi dalam serentak dan semua makhluk syurga[20] berteriak, (...)"

Dalam sastera selepas bible, sungguhpun, pangkat Bible Anak Tuhan digunakan dalam pelbagai cara hanya sesetengah dari mana merujukkan pada Jewish Messiah. Menurut dengan agama Yahudi ia secara silap digunakan pada Yesus.

Dalam Islam sunting

Islam menolak bahawa Yesus adalah Tuhan jelmaan atau Tuhan Anak, menyatakan bahawa dia adalah seorang manusia yang, seperti nabi-nabi lain, telah dengan kuasa Tuhan dipilih untuk menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan. Teks-teks Islam melarangkan perkaitan pasangan dengan Tuhan (syirik), mengemfasiskan tanggapan perpaduan ketuhanan Tuhan (tawhīd). Beberapa pangkat telah diberikan pada Yesus dalam al-Quran, seperti al-Masīḥ ("Masihi; yang disapukan" iaitu dengan makna pemberkataan), walaupun ia tidak berkorespon dengan makna bertambah dalam kepercayaan agama Kristian. Yesus dilihat dalam Islam sebagai seorang precursor pada Muhammad, lihat juga Paraclete, dan dipercayai oleh umat Islam telah meramalkan ketibaan yang kedua. Dalam Islam (Arab: عيسى `Īsā) adalah seorang utusan Tuhan who had been sent to guide the Bani Israel (banī isrā'īl) dengan sebuah kitab baru, Injīl.[21] TAl-Quran, dipercayai oleh umat Islam adalah pendedahan Tuhan terakhir, menyatakan bahawa Yesus dilahirkan oleh Maryam sebagai akibat tanggapan perawan, suatu peristiwa menakjubkan yang wujud oleh kerana takdir Tuhan (bahasa Arab: Allah). Untuk membantu beliau dalam his quest, Yesus telah diberikan kemampuan untuk melakukan mukjizad, semuanya adalah oleh kerana keizinan Tuhan. Menurut dengan teks-teks Islam, Yesus tidak pernah dibunuh ataupun disalib, tetapi daripada itu dia dinaikkan ke syurga. Tradisi-tradisi Islam menceritakan bahawa dia akan kembali ke bumi berhampiran dengan Hari Pengadilan untuk mengembalikan keadilan dan mengalahkan al-Masīḥ ad-Dajjāl (lit. "masihi palsu", juga digelar Antikristus)

Walaupun Yesus nabi dihormati secara tinggi dalam Islam, dan dianggapkan Masihi, umat Islam tidak mempercayai bahawa dia adalah anak Tuhan. Umat Islam menganggapkan Yesus anak Maryam sebagai nabi hebat yang sama dengan nabi-nabi lain: Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad. Umat Islam mempercayai bahawa mengaitkan yang lain dengan Tuhan dalam mana-mana cara penyembahan adalah politeisme, suatu dosa yang tidak dapat diampun, walaupun jika orang yang dikaitkan adalah seorang malaikat atau nabi.

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

 1. ^ "Suatu keterangan ringkas majlis Gereja dan bapa-bapa Gereja menunjukkan bahawa mereka menggunakan doktrin mengetepikan kepentingan ke tempat kedua keabadian Anak, dan bahawa doktrin ini berlanjutan dalam Gereja sebagai kepercayaan ortodoks ke hari ini." Stephen D. Kovach and Peter R. Schemm Jr., "A Defense of the Doctrine of the Eternal Subordination of the Son", Journal of the Evangelical Theological Society 42 (1999): 461–476.
 2. ^ Jewish Encyclopedia: The Pious as Sons of God. "The Apocrypha dan Pseudepigrapha mengandungi sedikit pesej-pesej di mana pangkat "anak Tuhan" diberikan pada Masihi (lihat Enoch, cv. 2; IV Esdras vii. 28-29; xiii. 32, 37, 52; xiv. 9); tetapi pangkatnya milik juga pada mana-mana yang kewarakannya telah meletaknya dalam suatu hubungan filial dengan Tuhan (lihat Kebijaksaan ii. 13, 16, 18; v. 5, di mana "anak-anak Tuhan" adalah serupa dengan "wali-wali"; comp. Ecclus. [Sirach] iv. 10). Ia adalah melalui sebarang hubungan peribadi yang individu menjadi sedar pada kebapaan Tuhan, dan akhirnya dalam sastera Hellenistik dan kerabaian "keanakan pada Tuhan" telah dianggapkan punca pertama pada setiap Bani Israel dan kemudian pada setiap umat manusia (...)" By: Kaufmann Kohler, Emil G. Hirsch
 3. ^ Raja David dipangkatkan sebagai yang disapu Hashem.
 4. ^ Rashi mengulaskan bahawa zabur menyentuh pada pertembungan di antara negara-negara dan yang Masihi.
 5. ^ Jika raja-raja dan hakim-hakim bukan Yahudi jauhkan diri dari dosa, mereka juga akan berasa riang apabila geletaran kejam dalam ketakutan pada kemarahan Tuhan (Rashi).
 6. ^ The Stone Edition Tanach, Rabbi Nossom Scherman (Ed.), Mesorah Publications Ltd., Brooklyn, New York, 1998
 7. ^ 'Anak-anak perempuan manusia' merujukkan pada penduduk umum (Saadiah Gaon).
 8. ^ 'Anak lelaki para pemerintah' adalah anak lelaki para putera dan hakim, untuk elohim sentiasa menandakan pucuk pemimpin (Rashi).
 9. ^ Diterjemahkan "devine beings" oleh liberal Torah ed. dari Plaut: "Yang alin menterjemahkan sebagai 'anak-anak Tuhan'. Mitos Hurrian, Phoenicia, dan Greek memberitahukan Titans, manusia luar biasa, dari bina badan dan kekuatan yang hebat, yang dikatakan kerutunan kesatuan tuhan-tuhan dan manusia. (...) Suatu lagi pandangan adalah bahawa teks dalam Kej. 6.2 merakamkan suatu dosa seperti malaikat dan bahawa Zabur 82:1, 6, 7 adalah rujukan pada peristiwa ini (...) Frasa juga telah diambil sebagai rakaman kesatuan perkahwinan di antara kelas: anak-anak kerabat bangsawan mengahwini anak perempuan rakyat biasa."; The Tora, A modern commentary; Commented by W. Gunther Plaut, Union of American Hebrew Congregations, New York, 1981
 10. ^ Tuhan akan menunggu 120 tahun sebelum membawakan Banjir, untuk memberikan manusia banyak kesempatan untuk bertaubat (Rashi, Ramban).
 11. ^ Umat Nephilim adalah bangsa gergasi.
 12. ^ The Stone Edition Tanach, Rabbi Nossom Scherman (Ed.), Mesorah Publications Ltd., Brooklyn, New York, 1998
 13. ^ Ayat 2-4 dialamatkan seacara lanjut pada Hakim yang gagal untuk menjalan tanggung jawab mereka.
 14. ^ Banyak hakim tidak menyedari tanggung jawab mengagumkan mereka; mereak berjalan dalam kegelapan, dibutakan oleh prasangka dan sifat mementingkan diri.
 15. ^ Since human judges are corrupt, Kau harus melihatkan yang keadilan mengatasi di dunia.
 16. ^ The Stone Edition Tanach, Rabbi Nossom Scherman (Ed.), Mesorah Publications Ltd., Brooklyn, New York, 1998
 17. ^ The Stone Edition Tanach, Rabbi Nossom Scherman (Ed.), Mesorah Publications Ltd., Brooklyn, New York, 1998
 18. ^ Yang lain menterjemah sebagai 'anak-anak Tuhan'.
 19. ^ Iaitu musuh [malaikat].
 20. ^ yang lain menterjemah sebagai 'anak-anak Tuhan' atau 'malaikat'.
 21. ^ The Oxford Dictionary of Islam, p.158

Pautan luar sunting

Templat:Christian theology Templat:Christianityfooter