Typecasting

Dalam bidang pembikinan produksi televisyen, filem dan pementasan teater, sesetengah pelakon ada kadangkalanya dikaikan kuat dengan watak tertentu dimainkannya - baik dari segi perwatakan atau penampilan dari kumpulan sosial atau etnik yang sama dengan pemeran - sehingga penampilan pelakon tersebut dalam produksi berikutan sering mempunyai corak berulang. Fenomena ini dikenali sebagai typecasting [taip-kas-ting].

Perkaitan kuat seseorang pelakon dengan perwatakan atau penampilan tertentu boleh menyukarkan peluang mendapatkan watak lain untuk dimainkan pelakon tersebut

PenerimaanSunting

Adakalanya, pengarah filem akan memilih menempatkan pelakon tertentu (sama ada berdasarkan pilihan pengarah atau keputusan pelakon sendiri) dalam watak yang berlawanan dengan perwatakan atau penampilan yang disangka umum (against type) Sebagai contoh:

RujukanSunting