Nama penuh beliau adalah Umair ibn Wahab al-Jumahi dan berasal dari kota Makkah. Beliau bersahabat rapat dengan salah seorang bangsawan Makkah iaitu Safwan ibn Umaiyyah.

KehidupannyaSunting

Pada peringkat awal, Umair merupakan salah seorang musuh Islam yang paling ketat. Ketika Perang Badar, beliau bersama anaknya Wahab, menentang tentera Muslimin.

Setelah beliau merancang untuk membunuh baginda Rasulullah S.A.W, beliau menuju ke kota Madinah. Namun niat beliau diketahui oleh baginda dan beliau terus memeluk Islam.

Hasil usahanya sahabat karibnya Safwan, turut memeluk Islam ketika ekspedisi pembukaan kota Makkah.