Umaiyyah bin Abdul Syams

Kerajaan Bani Ummaiyyah dinamakan bersempena Umayyah bin Abdul Syams. Beliau merupakan moyang pengasas Banu Umayyah iaitu Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah.

Beliau mempunyai dua orang anak:

  • Abu al-'As ibn Umayyah
  • Harb ibn Umayyah