Undang-undang perlembagaan

Undang-undang perlembagaan merujuk kepada peraturan yang membabitkan perlembagaan negara. Ia perlu untuk menegakkan hak-hak yang termaktub di dalam sesuatu perlembagaan. Disamping itu, undang-undang tersebut boleh menetapkan samada pihak kerajaan telah melakukan sesuatu diluar perlembagaan (ultra vires) atau tidak. Mahkamah Persekutuan biasanya akan mendengar kes-kes yang melibatkan undang-undang perlembagaan. Manakala di setengah negara pula, terdapat makhkamah khas untuk kes membabitkan perlembagaan yang dipanggil Mahkamah Perlembagaan.


Undang-undang
Sistem perundangan Common law | Undang-undang sivil | Undang-undang adat | Undang-undang agama | Undang-undang sosialis | Undang-undang antarabangsa

Sumber undang-undang Undang-undang statut (Perundangan | Kod sivil | Pentafsiran statut)
Undang-undang bukan statut (Adat | Undang-undang kes | Ekuiti)

Penghukuman Undang-undang umum (Undang-undang jenayah | Undang-undang perlembagaan | Undang-undang pentadbiran)
Undang-undang khusus (Undang-undang sivil | Undang-undang kewajipan | Kontrak | Tort | Wasiat dan Pegangan)
Mahkamah (Sistem perseteruan | Sistem penyiasiatan | Bukti | Kehakiman | Peguam)

Falsafah perundangan Falsafah undang-undang | Undang-undang semulajadi | Perundangan positivisme | Perundangan formal | Perundangan realiti | Penafsiran undang-undang | Teori perundangan feminis | Undang-undang dan ekonomi | Pengajian undang-undang kritikal | Perbandingan undang-undang
Lihat juga:Senarai cabang undang-undang