Undi tidak percaya

Undi tidak percaya merupakan satu penyataan atau undi yang menyatakan bahawa seseorang dalam kedudukan tanggungjawab (kerajaan, pengurusan, dan lain-lain) tidak lagi dianggap sesuai untuk memegang jawatan tersebut, termasuk disebabkan tidak layak dalam hal tertentu, gagal melaksanakan kewajiban, atau membuat keputusan yang dianggap merugikan. Dalam gerakan parlimen, ia merujuk kepada kehilangan keyakinan (satu atau lebih anggota) terhadap ketua negara yang dilantik.