Unduk'atau juga dikenali sebagai tunduk yang merujuk kepada pucuk tanaman yang melambangkan remaja, dan kemajuan bagi Kadazandusun di Sabah, Malaysia.