Urwah al-Bariqi (Arab: عروة البارقي) Beliau juga merupakan salah seorang sahabat nabi yang terkenal.Urwah merupakan salah seorang sahabat yang hidup dari zaman Nabi sehingga ke zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Urwah merupakan seorang peniaga yang selalu mengikuti rombongan perniagaannya di sekitar Syam dan Damsyik.