Visual Basic .NET

(Dilencongkan dari VB.NET)

Visual Basic .NET (VB.NET) ialah bahasa pengaturcaraan berorientasi objek yang merupakan kesinambungan daripada Visual Basic dan dilaksanakan dalam Microsoft .NET Framework.

Contoh kod sunting

Berikut ialah atur cara hello world yang ditulis dalam VB.NET:

Module Module1
 
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Hello, world!")
    End Sub
 
End Module

Pautan luar sunting