Wadd (Arab: ود)"Cinta, Persahabatan", dikenali secara pelbagai sebagai Ilumquh, ʻAmm dan Sīn, adalah tuhan bulan Minaean . Ular telah dipercayai menjadi suci kepada Wadd. Wadd disebut dalam al-Quran (71:23) sebagai dewa sewaktu zaman Nabi Noah a.s..

Mitos Bulan Sabit Subur
series
Mitologi Mesopotamia
Mitologi Arab Silam
Mitologi Levant Silam
Tuhan Semenanjung Arab Pra-Islam

Dan mereka berkata: Dengan tiada cara tinggalkan tuhan-tuhan kamu, tidak pun meninggalkan Wadd, tidak pun Suwa'; tidak pun Yaghuth, dan Ya'uq dan Nasr. (Al-Quran 71:23)

Sumber

sunting