Waktu suria

Waktu suria (solar time) adalah ukuran posisi ketara matahari di atas sfera cakerawala. Ia sebenarnya bukan waktu fizikal tetapi lebik kepada sudut jam, iaitu sudut dinyatakan dalam unit masa.

Waktu suria ketaraSunting

Waktu suria ketara (apparent solar time) adalah waktu yang diukur berdasarkan gerak harian ketara matahari. Waktu suria boleh diukur dengan menggunakan jam suria.

Min waktu suriaSunting

Min waktu suria (mean solar time) adalah sudut jam min matahari.