Wikipedia:Hubungi kami

Maklumat penting

  • Wikipedia tiada lembaga penyunting. Isinya bukanlah hasil keputusan daripada penyunting Yayasan Wikimedia mahupun stafnya.
  • Walaupun anda boleh menghubungi pengasasnya Jimmy Wales, dia tidak bertanggungjawab atas rencana-rencana tunggal atau operasi harian.
  • Wikipedia ditulis, disunting, dikemas kini, dan hampir sepenuhnya dikendalikan oleh sukarelawan-sukarelawan dari serantau dunia.
  • Wikipedia adalah percuma dan tanpa pengiklanan. Ia dikendalikan oleh sebuah yayasan swasta bukan untung, disokong oleh ratusan malahan ribuan derma individu.
  • Walau apa jua pandangan dan pendapat yang pelbagai terhadap keberadaan Wikipedia, dasar dan garis panduan Wikipedia haruslah dijadikan sandaran dan perlembagaan utama. Begitu juga apa yang ternyata dalam lanjutan polisinya.

Sila lihat Perihal Wikipedia dan soalan-soalan lazim untuk maklumat lanjut.

Soalan utama

Hal-hal lain

Bagi pembaca

Bagi akhbar

Bagi pembangunan perniagaan atau perkongsian

Bagi penyunting Wikipedia

Bagi pentadbir laman web