Wikipedia:Penyelia/Pengundian/Zamwan sebagai birokrat 21 Januari 2017